• Rekomenduok draugui

  Rekomenduok draugui ir užsidirbk
  Rekomenduokite savo draugams, kurie nėra registruoti sportpoint.lt vartotojai, apsipirkti sportpoint.lt svetainėje ir užsidirbkite sportpoint virtualių pinigų.

  Kaip rekomenduoti?
  Jūs galite pasidalinti savo unikalia nuoroda, kurią rasite “Mano Paskyroje” partnerių programos skiltyje.
  Taip pat rekomendaciją galite nusiųsti savo Facebook draugams ar pasidalinti informacija savo Facebook sienoje.

  Kas ir kiek uždirba?

  • Jei vienas Jūsų rekomenduotas draugas užsiregistruoja sportpoint.lt svetainėje ir atlieka pirkimą ne mažiau kaip už 30Eur, Jūs į savo virtualią piniginę gaunate 3Eur, o užsiregistravęs draugas – 1Eur.
  • Negana to, Jums bus pervedamas 1% nuo bendros pirkinių krepšelio sumos, kurią išleis Jūsų rekomenduotas draugas per pirmą mėnesį nuo registracijos.

  Pavyzdžiui, Jūs rekomenduojate sportpoint.lt svetainę savo draugui, kuris užsiregistruoja ir apsiperka už 130Eur, tokiu atveju:

  • Jūs gaunate 3Eur į virtualią piniginę už atvestą naują pirkėją + 1,3Eur už jo pirkinius. Viso -  4,3Eur virtualioje piniginėje.
  • Jūsų draugas gauna – 1Eur į savo virtualią piniginę už tai, kad pasinaudojo Jūsų rekomendacija.

  Virtualūs pinigai

  • Virtualūs sportpoint.lt pinigai galioja visoms sportpoint.lt parduodamoms prekėms pirkti.
  • Virtualiais sportpoint.lt pinigais galima apmokėti 50% pirkinių krepšelio sumos.
  • Virtualūs sportpoint.lt pinigai į litus ar kitą valiutą nekeičiami.
  • Klientas yra atsakingas už turimų virtualių sportpoint.lt pinigų saugojimą ir įsipareigoja niekam neatskleisti savo paskyros sportpoint.lt svetainėje prisijungimo duomenų tam, kad galėtų apsisaugoti nuo virtualių pinigų panaudojimo be kliento žinios ar sutikimo.
  • Jūs esate atsakingas už pasitikrinimą, ar sportpoint.lt pinigai tikrai buvo pridėti prie Jūsų sportpoint.lt virtualios piniginės.
  • Virtualūs sportpoint.lt pinigai negali būti parduodami ar kitaip perleidžiami kitiems asmenims.
  • Jūsų turimi virtualūs sportpoint.lt pinigai negali būti apjungti su jokio kito vartotojo turimais virtualiais sportpoint.lt pinigais.
  • Prisijungimo duomenys prie Jūsų sąskaitos su turimais virtualiais sportpoint.lt pinigais negali būti parduoti ar kitaip perleisti kitiems asmenims.
  • Nesuderintas, piktybinis virtualių sportpoint.lt pinigų naudojimas, taip pat pardavinėjimas ar dalinimas, yra draudžiami ir sukeliantys teisinę atsakomybę.
  • sportpoint.lt pasilieka teisę atšaukti, panaikinti, sustabdyti virtualių sportpoint.lt pinigų naudojimą visais įtartinais klaidingo, neleistino ar piktybinio naudojimo atvejais.

  Kitos sąlygos
  sportpoint.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti „Rekomenduok draugui“ programą (arba jos dalis) laikinai arba visam laikui su ar be įspėjimo. sportpoint.lt pasilieka teisę panaikinti, atšaukti arba kitaip užkirsti kelią bet kokiam įtarimą keliančiam sukčiavimui ar piktnaudžiavimui virtualiais pinigais šioje „Rekomenduok draugui“ programoje.