Prekių katalogas

Prekių pirkimo – pardavimo el. parduotuvėje taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.sportpoint.lt taisyklės

Prekių pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.sportpoint.lt taisyklės (toliau - Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo Sutarties, sudaromos tarp UAB Sportpoint, juridinio asmens kodas 303035753 (toliau - Pardavėjas) ir kliento (toliau - Pirkėjas), dalis, supažindinančios su prekių ir paslaugų (toliau – Prekės) pirkimo - pardavimo sąlygomis ir nustatančios Pardavėjo ir Pirkėjo (toliau – Šalys) teises bei įsipareigojimus, susijusius su Prekių pirkimu - pardavimu www.sportpoint.lt internetinėje parduotuvėje (toliau – Internetinė parduotuvė).
Prieš darant Prekių užsakymą (toliau Užsakymas) Internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote.

Atkreipiame dėmesį, kad užbaigdamas Užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti Užsakymo pateikimas yra negalimas.

Bendrosios nuostatos

Pirkimo - pardavimo sutartį sudaryti ir Internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys vyresni nei 14 (keturiolikos) metų, kiekvienas atskirai įvardijami Pirkėju.

Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes Internetinėje parduotuvėje.

Sutikimą su Taisyklėmis Pirkėjas atlieka su jomis susipažinęs ir Internetinės parduotuvės paskyroje, pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Internetinėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

Pirkimo - pardavimo sutartis įnicijuojama, Pirkėjui pateikus Užsakymą internetinėje parduotuvėje www.sportpoint.lt ir sutikus su aktualios redakcijos Taisyklėmis bei Pardavėjo veikiančia Privatumo politika, apibrėžiančia asmens duomenų apsaugą ir panaudojimą įmonės UAB Sportpoint veikloje.

Prekių pirkimas - užsakymo pateikimas

Pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali vienu iš būdų: užsiregistruodamas, t.y. įvesdamas savo registracijos vardą (elektroninį paštą) ir slaptažodį arba nesiregistruodamas.

Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

Pirkėjas, užsisakydamas Prekes Internetinėje parduotuvėje, atitinkamuose informaciniuose laukuose privalo nurodyti, Privatumo politikoje numatytus tinkamam Užsakymo įvykdymui būtinus, savo asmens duomenis.

Užsakymas yra pateiktas, kai Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje suformuoja Prekių krepšelį, kurio mažiausia galima vertė yra 10 EUR bei atlikęs visus reikalaujamus veiksmus, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, po ko Užsakymas perduodamas Pardavėjui, o Pirkėjui atgal siunčiamas patvirtinimas apie gautą Užsakymą kartu pridedant galiojančias Taisykles.

Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta bei suformuojama PVM sąskaita faktūra, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą į jo nurodytą banko sąskaitą arba Pirkėjas pasirenka apmokėjimą atlikti prekių atsiėmimo metu.

Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama elektroninė PVM sąskaita faktūra su užsakytų Prekių duomenimis.

Užsakymo neapmokėjus, Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma nesudaryta, o toks Užsakymas nėra vykdomas ir prekės Pirkėjui nerezervuojamos. Pardavėjas, negavęs apmokėjimo pagal jo sistemoje registruotą Užsakymą, gali bandyti susisiekti su Pirkėju, kad išsiaiškintų apmokėjimo aplinkybes.

Išimtinu atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės pateikti apmokėtą Prekę, dėl to, kad jos nėra sandėlyje, Pardavėjas nedelsiant informuos Pirkėją ir pasiūlys jam galimą problemos sprendimo būdą (pvz.: analogiškos prekės pristatymą, dalinį Užsakymo vykdymą jei buvo užsakyta daugiau prekių ir t.t.). Pirkėjui nesutikus su jokiais Pardavėjo pasiūlymais, Užsakymo vykdymas yra nutraukiamas bei išrašoma Kreditinė sąskaita, o Pardavėjas grąžins iš Pirkėjo gautą apmokėjimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

Apmokėjimas

Apmokėdamas Užsakymą Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš būdų:

 • elektronine bankininkyste;
 • kreditinėmis kortelėmis;
 • grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu; 
 • visais Internetinėje parduotuvėje nurodytais apmokėjimo būdais būdais.

Pirkėjui suteikiamas 24 valandų terminas atlikti apmokėjimą pagal pateiktą Užsakymą, nuo momento kai Pardavėjas išsiuntė jam PVM sąskaitą faktūrą, išskyrus prekes pažymėtas ženklu “Limituotas kiekis”, kurios turi būti apmokėtos nedelsiant. Jei per šį terminą Pardavėjas negauna mokėjimo į jo nurodytą banko sąskaitą, jis turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį ir anuliuoti Užsakymą bei išrašyti Kreditinę sąskaitą.

Prekių pristatymas

Teikdamas Užsakymą Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš galimų Prekių pateikimo būdų:

 • Prekes atsiimti Sportpoint parduotuvėje, adresu J. Jasinskio g. 14A, 01112 Vilnius. Pirkėjas gavęs Pardavėjo pranešimą apie paruoštą siuntą, Prekes privalo atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo pranešimo pateikimo. Atsiimant Prekę reikia pateikti asmens tapatybę įrodančius dokumentus.
 • Užsakyti Prekių pristatymo į namus paslaugą. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
 • Užsakyti Prekių pristatymo į paštomatą paslaugą;
 • Visais Prekių pristatymo būdai ir įkainiai nurodyti Pristatymas skiltyje.


Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis Internetinėje parduotuvėje nurodytais terminais, kurie yra preliminarūs. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Atsitiktinio sugadinimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta jam įteikti, tai Pardavėjas ar jo atstovai bandys susisiekti su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiims prekių arba nepavyks jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui ir išrašoma Kreditinė sąskaita, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas. Pardavėjas atliks mokėjimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

Prekių kokybės garantija 

Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme. Prekės yra tinkamos kokybės ir atitinka Pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

 • Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą
 • Prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
 • Prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

Pardavėjas, išrašydamas Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą, tuo suteikia Prekėms nustatytą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretūs terminai ir sąlygos numatyti LR Civiliniame kodekse, išskyrus atvejus kai kokybės trūkumai nustatomi po Prekės perdavimo Pirkėjui ir atsirado dėl: 

 • neteisingos Prekės priežiūros ir/arba naudojant jas ne pagal paskirtį;
 • natūralaus Prekės susidėvėjimo intensyviai ją naudojus, įskaitant smulkaus remonto reikalaujančias detales (pvz.: nusitrynus užrašams, logotipams, blizgioms detalėms, išmintiems vidpadžiams ir pan.), kurios neturi įtakos naudojimui pagal paskirtį;
 • batų mecha  ninių pažeidimų atsiradusių dėl Pirkėjo kojos pėdos anatominės sandaros ypatumų ar kontakto su fizinėmis kliūtimis (pvz.: kojos atauga ar atsikišęs pirštas, įpjovimas, įplėšimas, nudrėskimas ir pan.);
 • laikrodžių natūralaus nusidėvėjimo arba mechaninio pažeidimo bei kai buvo pažeistos naudojimosi taisyklės;
 • dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos.

Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali Sportpoint parduotuvėje, adresu J. Jasinskio g. 14A, 01112 Vilnius arba elektroniniu paštu nurodytu šių taisyklių apačioje. Teikdamas skundą Pirkėjas turi užpildyti Prekių grąžinimo formą, nurodyti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) ir pateikti pačią kokybės reikalavimus neatitinkančią Prekę, nurodydamas sekančią informaciją:

 • rašytinai įvardyti Prekės defektą, gedimo požymius ar trūkstamą dalį bei aplinkybes kurių metu pastebėti ar atsirado Prekės kokybės neatitikimo požymiai;
 • pateikti kitus įrodymus, pvz.: Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti) ir panašiai;
 • nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija.

Pardavėjas, gavęs Pirkėjo skundą dėl Prekės neatitikimo kokybės reikalavimams, gali Pirkėjo paprašyti papildomos informacijos skundo tinkamam išnagrinėjimui, kad parengti motyvuotą rašytinį atsakymą apie priimtą sprendimą ir ketinamus atlikti veiksmus. Atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo skundo gavimo dienos.

Nustačius Prekės neatitikimą kokybės reikalavimams, Pardavėjas turi imtis priemonių pašalinti defektus ir savo sąskaita Prekę pataisyti, o jei to neįmanoma padaryti – pakeisti nauja Preke.

Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei Prekė buvo naudota, o jos neatitikimas kokybės reikalavimams yra ištaisomas per protingą terminą.

Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį tuo atveju, jeigu:

 • Prekės trūkumas yra esminis;
 • Prekės defektas atsirado pakartotinai, nors Pardavėjas bandė užtikrinti prekės kokybę;
 • Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui;
 • Pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė; 

Pirkėjui nutraukus Pirkimo – Pardavimo sutartį dėl netinkamos Prekės kokybės, o Pardavėjui gavus sugrąžintą Prekę arbą įrodymą apie jos tinkamą išsiuntimą, Pardavėjas išrašo Kreditinę sąskaitą ir grąžina Pirkėjui už Prekę gautą apmokėjimą, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

Netinkamos prekės keitimas

Jei Pirkėjui buvo įteikta Prekė, neatitinkanti jo pateikto Užsakymo, tai Pirkėjas privalo kaip galima greičiau informuoti apie tai Pardavėją el. paštu nurodytu šių taisyklių pabaigoje, o Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokią prekę ir ją pakeisti tinkama. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi galimybės pateikti reikiamą Prekę, Pardavėjas išrašo Kreditinę sąskaitą ir grąžina Pirkėjui už Prekę gautą apmokėjimą, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymas

Pirkėjas per 30 (trisdešimt) dienų turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo norą atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti Prekę, išskyrus LR Civiliniame kodekso 6.228 straipsnio numatytas išimtis, bei atgauti sumokėtus pinigus įskaitant pristatymo išlaidas. 
Pirkėjas tokiu atveju apmoka tiesiogines Prekės grąžinimo Pirkėjui išlaidas.

Pirkėjas, norintis pranešti apie Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą, tai padaryti gali elektroniniu paštu nurodytu šių taisyklių pabaigoje ar/ir pristatyti Prekę į Sportpoint parduotuvę, adresu J. Jasinskio g. 14A, 01112 Vilnius, pateikdamas užpildyta Prekių grąžinimo aktą.

Atkreipiame Pirkėjų dėmesį, kad grąžinimui ir keitimui nėra priimamos individualiai pritaikytos (suženklintos) prekės ir dovanų čekiai.

Pirkėjas yra atsakingas, kad grąžinama Prekė būtų švari, su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalioje pakuotėje, nebūtų dėvėta ar kitaip naudota, dėl ko gali sumažėti Prekės vertė.

Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, o Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui, tokį veiksmą pagrįsdamas ir pateikdamas Pirkėjui išaiškinimą.

Pardavėjas, gavęs gražintą Prekę ir įvertinęs jos būklę, išrašo Kreditinę sąskaitą ir grąžina Pirkėjui už Prekę gautą apmokėjimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

Pardavėjo pareigos ir teisės

Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti laikantis Privatumo politikos (reikia linko) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

Pardavėjas įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl teikiamo užsakymo vykdymo.

Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo Užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka pagal jam pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 24 valandas.

Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Internetinės parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti esančių elementų išdėstymą.

Esmingai pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pvz., rinkos sąlygų, teisės aktų pasikeitimas ir pan.), Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Internetinėje parduotuvėje, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

Pirkėjo pareigos ir atsakomybė

Pirkėjas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis reikalingus Pirkimo – pardavimo sutarties vykdymui. Pirkėjo pareiga yra juos savalaikiai atnaujinti.

Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

Pirkėjas, sudaręs Pirkimo – pardavimo sutartį, privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

Pirkėjas privalo laikytis šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs ir naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis Internetine parduotuve, tinkamo įsipareigojimų vykdymo.

Apsikeitimas informacija

Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

Pirkėjas pranešimus Pardavėjui teikia el.paštu hello@sportpoint.lt, telefonas pasiteiravimui +370 616 85333.

Baigiamosios nuostatos

Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šių Taisyklių pažeidimu yra sprendžiami geranoriškai arba derybų būdu, o Šalims nesutarus galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjas nebus atsakingas už Pirkimo – pardavimo sutarties ar bet kokių įsipareigojimų kylančių iš jos, neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl force majeure aplinkybių.

Prašymus ar skundus dėl Internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės galima pateikti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25. 01402 Vilnius, el.paštas tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, internetinė svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. 

Pardavėjas

UAB Sportpoint

J. Jasisnkio g. 14A, 01112 Vilnius

hello@sportpoint.lt

+370 616 85333